Een veilig evacuatieplan via G4S Safety Solutions!

G4S Safety Solutions kan een kwalitatief evacuatieplan voor jou opstellen. Dit plan is ervoor om snel maar zorgvuldig te reageren en veilig te handelen wanneer er een gevaarlijke situatie ontstaat.  Met een plan voor evacuatie beperk jij negatieve risico’s!

Wanneer is er een evacuatieplan nodig?

Een evacuatieplan is nodig voor onvoorziene omstandigheden. Er moet dus een plan klaarliggen voor als de veiligheid in het geding komt. Er kunnen onverwachte gevaarlijke situaties ontstaan waarbij mensen geëvacueerd moeten worden. Dit is het geval bij bijvoorbeeld een bommelding of een brand. Het plan met betrekking tot evacuatie van G4S Safety Solutions voldoet aan de richtlijn NEN 8112.

Maatwerk bij G4S Safety Solutions

Een evacuatieplan is voor elk gebouw of project anders. Er is niet een bepaald plan dat altijd werkt. Daarom moet er een op maat gemaakt plan voor evacuatie worden gemaakt. G4S Safety Solutions kan dat voor jouw project of gebouw doen!

Een vereist plan

Een evacuatieplan is niet alleen verstandig om te hebben, maar het is ook een verplichting als je in jouw pand ook verplicht een brandmeldinstallatie hebt geïnstalleerd. Of de brandmeldinstallatie vereist is, is afhankelijk van de soort ruimte van het gebouw en de kenmerken van deze ruimte.

Hoe ziet een evacuatieplan eruit?

Een plan voor evacuatie is gedetailleerd. Wij bij G4S brengen een gebouw precies in kaart. Zo weet jij welke nooduitgangen je kan gebruiken wanneer er gevaar dreigt. In het plan ligt bovendien beschreven wat er precies moet gebeuren om iedereen op een veilige manier een pand uit te krijgen en hoe je  op een efficiënte manier interventiemiddelen kan inzetten.

Onderdelen van het plan zijn onder andere een situatietekening, een uitleg over ‘wat te doen bij brand’, verklaringen van symbolen en een logboek van het plan. Bovendien wordt er in het plan aan een ontruimingsplattegrond gedacht, zodat mensen bij calamiteiten de snelste en veiligste weg naar buiten vinden.