De taken van Hoofd BHV

Wanneer je BHV’er bent is het wellicht ook iets voor jouw om Hoofd BHV te worden. Wanneer je Hoofd BHV bent, verricht je andere taken dan wanneer je gewoon BHV’er bent. Het is verplicht voor ieder bedrijf om één of meerdere BHV’er te hebben; dit hangt vooral af van de grootte van een bedrijf. Wanneer je Hoofd BHV bent stuur je de BHV’ers in het bedrijf aan; iemand moet de leiding nemen wanneer er een ongeval plaatsvindt.

Hoofd BHV Operationeel

Er zijn twee soorten Hoofd BHV; Hoofd BHV Operationeel en Hoofd BHV Strategisch. Wanneer je Hoofd BHV Operationeel bent, stuur jij alles aan wanneer er een calamiteit plaatsvindt. Je plant daarnaast ook de oefeningen, je weet welke uitrusting nodig is en je weet genoeg vrijwilligers te werven. Je bent daarnaast ook verantwoordelijk voor het nemen van preventieve maatregelen om ongevallen op de werkvloer te voorkomen. Je stuurt de BHV organisatie van het bedrijf aan, maar je bent vooral in de praktijk bezig met het voorkomen van calamiteiten en de communicatie met hulpverleningsorganisaties, directie en crisismanagement.

Hoofd BHV Strategisch

Wanneer je Hoofd BHV Strategisch bent heb je de verantwoording van het aansturen van de BHV organisatie. Verder regel je alles op papier; je weet de wettelijke bepalingen en de opzet van de BHV organisatie. Daarnaast stel je ook de budgetten en regel je de vergoedingen maar ook de verzekeringskwesties na een ongeval op de werkvloer. Het kan voorkomen dat zowel de operationele als strategische aansturing bij dezelfde persoon ligt, maar dit is meestal het geval bij wat kleinere bedrijven.